6zdjecia

Wyślij zdjęcia przez 6obcy

Regulamin

 1. Serwis 6zdjecia.pl przeznaczony jest do przesyłania zdjęć celem udostępnienia ich innym użytkownikom.
 2. Użytkownicy mogą przesyłać tylko oryginalne zdjęcia, które są ich własnością lub posiadają odpowiednie prawa do ich wykorzystania.
 3. Przesyłane zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich, praw osób trzecich ani praw na terenie Unii Europejskiej.
 4. Zabronione jest przesyłanie zdjęć przedstawiających nagość osób niepełnoletnich.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które są nieodpowiednie lub mogą być uważane za obraźliwe dla innych użytkowników, a także do zablokowania użytkowników, którzy naruszają regulamin.
 6. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że przesyłając zdjęcia do serwisu, udostępniają je publicznie i nie mogą wnosić żadnych roszczeń wobec serwisu w związku z wykorzystaniem tych zdjęć przez innych użytkowników.
 7. Użytkownikami serwisu mogą być osoby, które ukończyły co najmniej 18 lat. Osoby powyżej 13 roku życia mogą korzystać z serwisu tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności przesłane zdjęcia, ani za ich sposób wykorzystania przez innych użytkowników.
 9. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie, o czym użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie aktualizacji na stronie serwisu.
 10. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i praw autorskich.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
 12. Korzystanie z serwisu oznacza pełne i bezwarunkowe przyjęcie regulaminu przez użytkownika.
 13. Korzystanie z serwisu wymaga wykorzystania plików cookies. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce, jednak wówczas nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu.
© 2023 6zdjęcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.